Αρχική

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 153944007000

Επωνυμία: GW – GLASS WORKS ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος : GW – GLASS WORKS

Αγγλική Επωνυμία : GW – GLASS WORKS SPECIAL CLEANING SERVICES SINGLE MEMBER P.C.

ΑΦΜ : 801303649